• 26 พฤษภาคม 2023

  ประกวดสุนทรพจน์ เยาวชนไทยรักสถาบัน

 • 12 พฤษภาคม 2023

  การใช้งานห้องสมุดดิจิทัล

 • 12 พฤษภาคม 2023

  มุมแนะแนวการศึกษาของห้องสมุดโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม

 • 14 กันยายน 2022

  Digital Library

 • [title]
  แบบบันทึกรักการอ่าน
  หมวดหมู่:
 • [title]
  การแปรรูปอาหาร รายวิชาการงานอาชีพ
  หมวดหมู่:
 • [title]
  แบบบันทึกรักการอ่าน
  หมวดหมู่:
 • [title]
  แบบบันทึกการนำหลักของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
 • [title]
  กิจกรรมฟื้นฟูการเรียนรู้ให้ผู้เรียน คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • [title]
  กิจกรรมฟื้นฟูการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • [title]
  แบบฝึกอ่าน - เขียนคำศัพท์ คำคล้องจอง 2 ภาษา ชั้น ป.6
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาไทย
 • [title]
  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.4
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • [title]
  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.5
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • [title]
  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.6
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • [title]
  บทสเรียนสำเร็จรูปการอ่ีานจับใจความสำคัญจากบทเพลงด้วยรูปแบบ Thinkng tool ชุดที่ 2
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาไทย
 • [title]
  การแก้ปัญหาความถดถอยของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การอ่านและเขียนคำศัพย์หมวดอาหาร
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ฟื้นฟูภาวะถอถอยทางการเรียน
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาไทย
 • [title]
  บทเรียนสำเร็จรูปการอ่านจับใจความสำคัญจากธรรมด้วยรูปแบบ Thnking tool ชุด 1
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาไทย
 • [title]
  บทเรียนสำเร็จรูปการอ่านจับใจความสำคัญจากสารคดีด้วยรูปแบบ Thinking tool ชุด 3
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาไทย
 • [title]
  บทเรียนสำเร็จรูปแบบการอ่านจับใจความสำคัญจากสารานุกรมด้วยรูปแบบ Thinkink tool ชุดที่ 4
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาไทย
 • [title]
  เกมลูกเสือ 234
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  Siriyakron
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียรู้ภาษาไทย เรื่อง คำกริยา
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาไทย
 • [title]
  ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย ป.๒
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาไทย

 • [title]
  อาหารบำรุงสุขภาพ
  หมวดหมู่: สุขภาพ-ความงาม
 • [title]
  ผลงานนักเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ชิ้นงาน ส.ค.ส ป.6/3
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย
  หมวดหมู่: หนังสือเด็ก-นิทาน
 • [title]
  ไอติม ติดเกม
  หมวดหมู่: หนังสือเด็ก-นิทาน
 • [title]
  อาหารว่าง
  หมวดหมู่: อาหาร-เครื่องดื่ม
 • [title]
  ผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2565
  หมวดหมู่: ท่องเที่ยว
 • [title]
  นิทานสร้างเสริมลักษณะนิสัยเล่มแรกของหนู หนูดีไม่มีวินัย
  หมวดหมู่: หนังสือเด็ก-นิทาน
 • [title]
  ผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2565
  หมวดหมู่: ท่องเที่ยว
 • [title]
  100 เรื่องน่ารู้จากธรรมชาติ
  หมวดหมู่: หนังสือเด็ก-นิทาน
 • [title]
  ผลงานนักเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ชิ้นงาน ส.ค.ส ป.6/1
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2565
  หมวดหมู่: ท่องเที่ยว
 • [title]
  7 โรคร้ายวัยทำงาน
  หมวดหมู่: สุขภาพ
 • [title]
  ไอติม ประหยัด อดออม
  หมวดหมู่: หนังสือเด็ก-นิทาน
 • [title]
  นิทานสร้างเสริมลักษณะนิสัยเล่มแรกของหนู หนูดีไม่ฟุ่มเฟือย
  หมวดหมู่: หนังสือเด็ก-นิทาน
 • [title]
  100 เรื่องน่ารู้จากทะเล
  หมวดหมู่: หนังสือเด็ก-นิทาน
 • [title]
  ยาคุมกับสิว
  หมวดหมู่: สุขภาพ-ความงาม
 • [title]
  นิทานอีสปสอนอังกฤษ กระต่ายกับเต่า
  หมวดหมู่: หนังสือเด็ก-นิทาน
 • [title]
  Easy English : Basic Grammar ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฉบับง้าย...ง่าย
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  จานหลัก Main Course
  หมวดหมู่: อาหาร-เครื่องดื่ม
 • [title]
  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด

 • กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน ปีการศึกษา 2565 ห้องสมุดโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภ...
 • นักเรียนทดลองยืม-คืนหนังสือและเข้าอ่าน E-Book
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • ชื่อการแสดง จินตลีลาประกอบเพลงบุษบาเสี่ยงเทียน
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระศ...
 • การแข่งขันละครภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่12
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภ...
 • ครูในดวงใจ
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • พระคุณที่สาม
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • เพลงรางวัลของครู
  หมวดหมู่: การศึกษา
SMTP error: Could not authenticate.